Verwys ‘n koper en word beloon!

Neem deel aan die “Verwys ‘n koper”-veldtog van Die Oog aftree-landgoed en verdien R2500 en ‘n naweek se gratis akkommodasie by Die Oog vakansie-oord. Voltooi die vorm met jou kopers se besonderhede en ons sal self met hulle kontak maak.

Elke suksesvolle verwysing word beloon!

Kliek hier om ‘n vorm te voltooi om kopers te verwys:

 1. (vereis)
 2. (vereis)
 3. (geldige e-pos adres benodig)
 4. (vereis)
 5. (vereis)
 6. (vereis)
 7. (geldige e-pos adres benodig)
 8. (vereis)
 

cforms contact form by delicious:days

Terme en voorwaardes:

 • Die koper mag nie reeds ‘n kliënt wees nie en mag nie voorheen met enige van die verkoopsagente kontak gehad het nie.
 • Die koper moet koop en die eiendom moet in sy naam registreer vir die verwyser om te kwalifiseer vir die beloning.
 • Betaling vind plaas binne 7 dae na registrasie van die eiendom in die koper se naam en die akkommodasie is van dan af geldig. ‘n Bewys sal uitgereik word vir die akkommodasie.
 • Akkommodasie is onderhewig aan beskikbaarheid en is slegs geldig buite seisoen.
 • Verwysings tot 30 November 2011 sal kwalifiseer vir die beloning.
 • Slegs verwysings wat geregistreer is op die webwerf of per faks ingestuur is, sal kwalifiseer vir die belonings. Laai ‘n vorm af deur hier te klik:

  Verwys kopers vir Die Oog Okt 2011.

 • Akkommodasie moet gebruik word voor 31 Mei 2012.
Share
Posted in: