Onbeskaamd Eties op Die Oog

Wat is “ONBESKAAMD ETIES”?

Onbeskaamd Eties is ‘n internasionale beweging wat in Suid Afrika begin is om etiek, waardes, en skoon lewenswyse by individue en sakeondernemings te promofeer.  Kliek hier vir die video-insetsel wat ‘n inleiding bied oor die inisiatief.

Besoek gerus ook die “Unashamedly Ethical” webtuiste vir meer inligting.  Jy kan hier as individu registreer en ook jou besigheid verbind tot etiese waardes.

Jou besigheid sal dan daar gelys word as een van die ondertekenaars van die gedragskode.  Jy sal ‘n sertifikaat ontvang wat jy in jou besigheid kan vertoon.

 Wat word by Die Oog Aftree-Landgoed beplan in verband met “Onbeskaamd Eties”?

Een van die inwoners van Die Oog het in 2012 ‘n dinee bygewoon in Gauteng waartydens die beweging tydens ‘n paneelbespreking bekendgestel is. Die paneel het bestaan uit Oom Angus Buchan, die bekende sakeleier Brand Pretorius,  Myan Su­brayan, die skrywer van Pierre Spies se boek, Helen Zille, Premier van die Wes Kaap en Graham Power van Power Construction en die stigter van die “World Wide Day of Prayer” en “Unashamedly Ethical”.

Daar het hy die visie gekry dat Die Oog as basis kan dien om hierdie beweging ook in Limpopo Provinsie uit te rol en is ‘n ‘n konferensie en dinee gereel :

“Man van Integriteit” KONFERENSIE @ DIE OOG 31 AUG – 2 SEPT 2012 & STIGTING VAN “ONBESKAAMD ETIES” LIMPOPO

Tydens die konferensie is Ertjies Lessing, ook ‘n inwoner van Die Oog benoem as leier van die “Onbeskaamd Eties” beweging in die Limpopo Provinsie. Sederdien is daar onder sy inisiatief  “Onbeskaamd Eties” gemeenskappe in byna elke dorp in Limpopo gestig, ook in Pietersburg.

Ook tydens die konferensie het Kriek de Beer, nog ‘n inwoner van “Die Oog” die leiding geneem om ‘n “Onbeskaamd Eties” gemeenskap vir Die Oog te stig. Gedurende Oktober 2012 was daar ‘n opleidingsgeleentheid by Die Oog aangebied vir gemeenskapsleiers van Limpopo wat ook deur verskeie inwoners van Die Oog Aftreelandgoed bygewoon is.

Kriek (tans een van die Trusteelede van die Regspersoon van Die Oog) se visie is onder andere dat ‘n “Erekode” wat deur al die inwoners van Die Oog onderskryf word opgeneem sal word in die Gedragsreëls van Die Oog Aftreelandgoed. So ‘n erekode sal byvoorbeeld insluit dat elke inwoner sal streef na etiese lewenswyse gebasseer op sekere “hoeksteenwaardes” waarop die inwoners ooreenkom.

Indien jy meer informasie hieroor wil bekom kan jy kontak maak met die volgende persone:

  • Kriek de Beer – Die Oog Aftree-Landoed, Sel: 0723983712, Epos – pmdebeer1@gmail.com
  • Ertjies Lessing – Limpopo Provinsie, Sel: 0829761477, Epos – limpopo@unashamedlyethical.com 

  • Marcel Versfeld – Nasionaal & Internasionaal, Sel:  0832349295

 Unashamedly_Ethical_logo

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *