Gesondheid

‘n Volledig toegeruste gesondheidsorgsentrum is reeds by Die Oog aftree-landgoed gebou en in gebruik geneem. Kyk gerus na die foto’s elders op die webwerf.

Die dienste voldoen aan die voorskrifte, standaarde en norme van die Wet op Ouer Persone No. 13/06. Verder hou Die Raad van Trustees oorhoofs toesig dat die belange, waardigheid en regte van inwoners beskerm word en dat alle dienste aan die beste professionele standaarde voldoen.

Die Oog bied 4 vlakke van gesondheidsorg wat vir die inwoners mediese gemoedsrus skep:

Verswaktesorg

Word voorsien in ‘n verswaktesorgsentrum wat op die perseel opgerig is. Dit is ‘n 24-uur versorgingsdiens wat behartig word deur ‘n geregistreerde verpleegsuster. Hierdie vlak van versorging word bepaal deur die gesondheids- en afhanklikheidsvlak van die inwoner en voorgeskryf deur ‘n gesondheidspraktisyn.

Midsorg

‘n Tussentydse vlak van sorg vir Okkupeerders wat progressief afhanklik en verswak raak. Hierdie vlak van versorging is nie verpligtend nie. Addisionele kostes sal gehef word indien daar van die diens gebruik gemaak word.

Tuissorg

‘n Diens aan persone wat voltydse of deeltydse versorging tuis benodig. Hierdie vlak van sorg is nie verpligtend nie.

Tuissorgdienste word aan inwoners in hul eenhede verskaf wat weens siekte nie die sentrum kan besoek nie. Afhangende van die betrokke persoon se mediese- of versorgingsbehoeftes sal ‘n diens onderling gereel word. Hierdie diens kan ook gebruikmaak van versorgers wat onder toesig van die verpleegkundige werk. Die diens kan behels skofte van 4, 6, 8, tot 24 uur. ‘n Bekostigbare tariewe skaal is by die sentrum beskikbaar. Hierdie diens sluit onder andere in:

 • Bad en was, Aantrek, Voer, Vervoer, Omdraai (indien bedlêend), Skoonmaak, Etes voorberei of aflewer van etes van die kombuis, Wandel, Gesels, Lees, Basiese monitoring van bv. bloeddruk, Verslag aan verpleegkundige.

Tuissorgdienste kan oor korter of lander tye aangebied word.

Voorkomend

‘n Diensvlak wat uitsluitlik daarop gemik is om funksionele onafhanklikheid en ‘n aktiewe lewenswyse te handhaaf vir so lank as moontlik en om voortydige verswakking en afhanklikheid te verhoed. Hierdie vlak van versorging is verpligtend vir alle Okkupeerders in die Landgoed.

Addisionele inligting

Volledige dagsorgdienste is aan inwoners beskikbaar, hetsy by wyse van besoeke aan die dienssentrum en/of tuisbesoeke. Hierdie dienste sluit die volgende in:

 • Monitering van basiese lewenstekens, soos bloeddruk, bloedsuiker  cholesterol, gewig, tempreratuur, en so aan.
 • Behandelinge van geringe mediese toestande, soos verbinding van wonde en beserings.
 • Gee van inspuitings vir griep, opbou van gestel en en ander soos deur die dokter mag voorgeskryf word.
 • Konsultasie met die inwoner se geneesheer, verwysing na mediese spesialiste en deurgee van inligting.
 • Gereelde kommunikasie met kinders veral wanneer daar kommer is oor mediese toestande.
 • Voorligting oor ‘n wye verskeidenheid sake soos, leefgewoontes, diëte  en so aan.
 • Bekostigebare apteekdiens waar kroniese en ander voorskrif-medisyne afgelewer word.
 • ‘n Mediese dokter besoek gereeld Die Oog se sentrum waar pasiënte gesien word.
 • ‘n Oogkundige besoek soos benodig Die Oog se sentrum.
 • ‘n Gehoorkundige besoek van tyd tot Die Oog se sentrum
 • ‘n Mediese noodroepstelsel is in plek waar inwoners enige tyd van die dag of nag die verpleegkundige  vir hulp kan bel.
 • Berading in krisistye.

Basiese dienste

 • Bloeddruk
 • Bloedmonsters
 • Cholestrol op doktersversoek
 • Voorligting en raad
 • Uitroep – gratis vir 1e 2 uitroepe

Ander dienste

 • Inspuitings
 • Wondbehandeling
 • Bedwas by huis
 • Suiker toets
 • Urine toets
 • HB Kit
 • Noodvoertuig – Inwoner betaal vir brandstof en tolgeld

Voltydse dienste

 • Uurliks, daagliks, weekliks of maandeliks
 • Doeke en ander benodighede – eie rekening
 • Etes (hoofmaaltyd) – R40 per dag
 • Tuisversorging – pakket word uitgewerk na gelang van die behoefte

Kontak die sorgsentrum vir tariewe.

Share