Geskiedkundige ooreenkoms onderteken

Naboomspruit, 31 Augustus 2017

Op Woensdag 30 Augustus 2017 is ‘n ooreenkoms onderteken tussen die Regspersoon van Die Oog aftree-landgoed en Western Breeze, die ontwikkelaar wat sal verseker dat die reeds suksesvolle landgoed tot sy volle potensiaal as die beste aftree-blyplek in die land ontwikkel sal word.

Die ooreenkoms behels drie hoofaspekte, naamlik die afkondiging van die korrekte ontwikkelingsregte, die herstel en voltooiing van infrastruktuur ten opsigte van bestaande fases en ‘n dienste-ooreenkoms ten opsigte van bestaande en toekomstige fases waarby die Munisipaliteit ook ‘n party is.

Die ooreenkoms het die volgende ten doel:
• om enige onsekerheid in terme van die sonering wat op die ontwikkeling van toepassing is, uit die weg te ruim;
• dat alle dienste en infrastruktuur aan Nasionale norme en -wetgewing sal voldoen;
• dat die beskikbaarheid van dienste soos water en elektrisiteit voldoende sal wees vir die totale ontwikkeling;
• dat daar ‘n noue samewerking tussen die Regspersoon en Western Breeze gevestig word ten einde te verseker dat ontwerpe van infrastruktuur en eiendomme tot bevrediging van alle partye evalueer en goedgekeur word;
• dat alle voltooide dienste deur die Regspersoon afgeteken word en dat Western Breeze retensiewaarborge hiervoor lewer;
• dat die Munisipaliteit ‘n party tot hierdie ooreenkoms is en dat die Munisipaliteit voortaan dienste volgens die bepalings van die ooreenkoms sal lewer.

Bemarking

“Dit is nou tyd vir eienaars om saam te staan en aktief Die Oog te bemark”, sê Niël Cronje, die ontwikkelaar. “Meer huise beteken dat bouwerk gouer afgehandel word en dat meer mense bydra tot die heffings. Die leefstyl op Die Oog kan nie vergelyk word met enige ander aftree-oord nie. Ons verskeidenheid van fasiliteite en dienste is sonder weerga en die mense wat hier bly gee om vir mekaar” voeg hy by.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *