Daniël Konferensie 22 – 24 Julie 2011

Kom ontdek die geheim tot suksesvolle manwees

Manne van Limpopo kry binnekort die geleentheid om in lyn te kom met God se plan vir hul lewens.

‘n Daniël Mannekonferensie word van 22 tot 24 Julie 2011 by Die Oog Aftree-landgoed aangebied en oupa’s, pa’s, seuns, broers en kleinseuns word genooi om saam hierdie lewensveranderende geleentheid te beleef.

Die Daniël uitreik-konferensie is nou in sy tweede jaar en het al ‘n groot impak in baie mans van regoor die land se lewens gemaak.  Hierdie konferensies het posgevat nadat daar ‘n behoefte ontstaan het waar mans bymekaar kan kom, die Here saam kan loof en prys en waar daar verskillende temas aangespreek word.  Temas wat manne kan help om as man van God te leef en weer te kan voorloop in die werksplek, huishouding, hul gemeente en gemeenskap.

Daniël was ‘n man van God van sy tienerjare tot op sy oudag. Hy is vir ons vandag die voorbeeld van hoe ’n man van God moet voor loop in al die fasette van sy lewe.

Die huis is die ‘karakterfabriek’ van die samelewing. Dit is die plek waar ‘n kind se waardesisteem gevorm word deur ouers se leiding en persoonlike voorbeeld. As die man wat hoof is van die huis se lewe nie geanker is in die Here nie, weet ons dat die basis vir opvoeding en verhoudingslewe misluk”, vertel ds Peet Grobbelaar.

Tydens die konferensies word manne bemoedig wat dalk tam geword het omdat baie dinge nie meer in plek is soos wat God dit in Sy skepping beplan het nie.

Manne gaan huis toe na so ‘n uitreik om weer sy vrou en kinders te waardeer en die leiding te neem ten opsigte van hul geestelike lewe en om ‘n rolmodel te wees vir sy kinders.  Baie huwelike is die afgelope tyd gered en verhoudings tussen pa en seun en broers herstel nadat “nuwe” mans van die  Daniël konferensies af teruggekeer het huis toe.  Daar is baie getuienisse hiervan.

‘n Daniël uitreik word aangebied deur ‘n kragtige en vloeiende program, verleen ruim tyd vir lofprysing, gebed, getuienistyd en besprekings. Moet nie hierdie kans laat verbygaan om die golf van herlewing wat God oor ons land laat spoel te mis nie. Ons glo dat God deur hierdie Daniël uitreik  gemeentes en ons gemeenskap so sal seën dat daar ‘n terugdraai na God sal plaasvind.

Tydens die reel van die konferensie by Die Oog Aftree-landgoed is hande gevat met leiers in die gemeenskap van die omgewing. Geestelike leiers van alle Christen kerke is genooi na die bekendstellingsgeleentheid. Leiers van verskillende kerkdenominasies van die omgewing is nou betrokke by die beplanning en dien op die Reëlingskomitee. Saam gaan ons hiervan ’n reusesukses maak en so God se Naam verheerlik en help om herstel in verandering in mense se lewens teweeg te bring.

Die Konferensie is ‘n uitreikaksie deur die Mannebediening  van Moreletapark Gemeente in Pretoria na manne van Suid Afrika. Braam Grobbelaar wat aan die hoof daarvan staan is die fasiliteerder en Ds. Peet Grobbelaar, die leier van die Gesinsbediening van daardie gemeente is die hoofspreker. Daar word egter ook gebruik gemaak van DVD’s van ander bekendes wat by vorige konferensies opgetree het soos :

Alan Platt, Doxa Deo Gemeente, Pretoria – DVD: Loop voor as man van God in oorwinning
Seville Mills – DVD: Getuienis
Jannie de Beer, Oud Springbok-Losskakel – DVD: Loop voor as man van God en sy gesin
Johan Scholtz, akteur – DVD: Toneel

By ‘n Daniël konferensie sing die manne lekker saam en daar is baie tyd vir gebed.  Kom beleef ‘n naweek van lewensverandering!

Vir meer inligting kontak:
Melt Rossouw 0823367205

Besprekings kan gedoen word by Alta Lewis:

Telefoonnommer (014) 743 4601
Epos : alta.lewis@dieoog.co.za

Share